Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 21.03.2022 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-3156-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 50 000 лв, от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално. Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал за фирма „Глобал Филмс“, чрез които ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.